Choroby-skory.net

Wszystko o dolegliwościach, które niejednemu z nas spędzają sen z powiek. Jeśli doskwierają Ci schorzenia związane ze skórą to właśnie tu dowiesz się wszystkiego o przyczynach, objawach, leczeniu i nie tylko...

Albinizm (bielactwo) - informacje o chorobie

Albinizm nazywamy inaczej bielactwem wrodzonym bądź nabytym. Choroba ta polega na braku pigmentu w skórze oraz włosach, tworach skórnych i tęczówkach oczu. Albinizm może występować na powierzchni całego ciała, nazywamy go wówczas właściwym – uogólniony bądź zajmuje jedynie niewielkie jego powierzchnie przy czym nazwiemy go lokalnym – częściowym.

Przyczyny bielactwa wrodzonego

Albinizm jest chorobą w pełni dziedziczną i zależy od genów przekazanych dziecku przez rodziców. Może się zdarzyć, że żadne z rodziców nie choruje na bielactwo jednak dziecko urodzi się chore, dzieje się tak ponieważ oboje mogą być nosicielami wadliwego genu, który przekazują swojemu potomstwu wywołując chorobę.

Jeśli jedno z rodziców jest chore dziecko również może dziedziczyć chorobę po nim. Podobnie w sytuacji gdy oboje chorują potomek może urodzić się zarówno zdrowy jak i wykazujący cechy schorzenia.

W organizmie osoby chorej występują zaburzenia metabolizmu enzymu tyrozyny, który zamienia prekursor melaniny w barwnik o nazwie melanina.

Przyczyny bielactwa nabytego

Inny rodzaj schorzenia bielactwo nabyte wykrywane jest u około 1% populacji. Przyczyną występowania tej odmiany albinizmu jest stale postępujące niszczenie i rozpadanie się komórek barwnikowych skóry. Zmiany tego typu występują bardzo często jako konsekwencja głębokiego wstrząsu psychicznego, zauważalne są zmiany w nerwach obwodowych. Mogą również stanowić skutek oddziaływania promieni nadfioletowych bądź mechanicznego urazu skóry.

Objawy bielactwa wrodzonego

Objawy bielactwa nabytego

Diagnostyka

Lekarz diagnozuje bielactwo opierając się na możliwych do zaobserwowania, charakterystycznych objawach klinicznych.

Postępowanie w przypadku bielactwa wrodzonego

Wrodzona odmiana albinizmu jest chorobą nieuleczalną, z którą chory po prostu musi nauczyć się funkcjonować. Najważniejszą zasadą jest unikanie wystawiania zarówno skóry jak i oczu na działanie promieni słonecznych. Dodatkowo należy systematycznie przyjmować zapisane przez lekarza leki.

Postępowanie/leczenie w przypadku bielactwa nabytego