Choroby-skory.net

Wszystko o dolegliwościach, które niejednemu z nas spędzają sen z powiek. Jeśli doskwierają Ci schorzenia związane ze skórą to właśnie tu dowiesz się wszystkiego o przyczynach, objawach, leczeniu i nie tylko...

Zarządzanie zwrotami i odpadami w branży farmaceutycznej

Sprawne zarządzanie zwrotami i odpadami w branży farmaceutycznej to koncepcja, w myśl której odpady są zagospodarowywane zgodnie z zasadami idei ekologii, ale też bezpieczeństwa pacjentów i minimalizacji kosztów związanych z ich unieszkodliwianiem.

Jak sprawnie zarządzać zwrotami?

Mechanizm zarządzania zwrotami definiuje farmaceutyczna logistyka zwrotna, czyli ogół działań, które prowadzą do efektywniejszego zarządzania przepływami produktów medycznych. Celem tego procesu jest:

Sprawne zarządzanie zwrotami wynika nie tylko z powyższych czynników, ale też ma wpływ na wizerunek podmiotów odgrywających szczególną rolę w dystrybucji produktów leczniczych. Pacjenci mają prawo oczekiwać, aby dystrybutorzy leków obracali jedynie sprawdzonymi i bezpiecznymi produktami, które nie stanowią zagrożenia dla człowieka oraz środowiska. Można nawet powiedzieć, że sprawne zarządzanie zwrotami może kształtować wyniki finansowe apteki lub hurtowni.

Zwroty i ich rodzaje - opis i charakterystyka

W branży medycznej zwroty i odpady kataloguje się w bardzo szeroki i złożony sposób. Można je podzieli na kilka rodzajów:

Problematyka zarządzania zwrotami wynika głównie z zapisów prawa. Zarówno apteka, jak i hurtownia nie są zobowiązane do przyjmowania leków w ramach zwrotu i skrzętnie z tego korzystają, gdyż nie chcą ponosić kosztów ich utylizacji. Dotyczy to również produktów, na które pacjent ma paragon. W efekcie pojawiło się ryzyko, że zwroty i odpady medyczne mogą zostać wyrzucane do pojemników komunalnych, co oczywiście jest skrajnie nieodpowiedzialne. Dlaczego apteki nie muszą przyjmować przeterminowanych wyrobów medycznych? Ponieważ dostawa leków do aptek to proces ściśle kontrolowany. Wyjątek stanowią niektóre urządzenia, takie jak ciśnieniomierze i termometry, które mogą być zwracane na podstawie przepisów przyjętych w danej sieci aptek.

Firma https://www.pharmalink.pl/o-nas/ pomaga w sprawnym zarządzaniu zwrotami i odpadami, usprawniając w ten sposób obrót lekami na rynku medycznym.